Škoda zaměstnance

Řešení škod patří mezi priority našich klientů

 

Příklad škody způsobené zaměstnancem:               poškozené vozidlo

20130520_144709

Běžný postup pojišťoven (škoda zaměstnance):

VY: nahlásíte škodu prostřednictvím telefonu/webu/Vašeho pojišťovacího makléře.


POJIŠŤOVNA:
 vyžádá si podklady, většinou se jedná o:

  • řidičský průkaz řidiče
  • faktura za opravu/znovupořízení
  • faktura ostatních nákladů (například odtah vozidla, oprava vozovky a přilehlých prostor apod.)
  • uplatnění náhrady škody po zaměstnanci
  • uznání výše škody zaměstnancem
  • podrobný popis průběhu pojistné události
  • vyjádření řidiče (popis vzniku a průběhu škodné události)
  • kopie velkého technického průkazu vozidla
  • fotodokumentaci (pakliže ji neprovedla asistenční služba pojišťovny nebo přímo likvidátor)

POJIŠŤOVNA: provede šetření pojistné události a požádá Vás o číslo bankovního spojení a poté provede výplatu pojistného plnění, které může být sníženo o spoluúčast. 
POJIŠŤOVNA:
 termín počátku lhůty od kdy začíná běžet zákonný termín pro ukončení šetření pojistné události počíná dnem, kdy pojišťovna obdrží veškeré vyžádané doklady nutné k šetření pojistné události Vyřídíme pojistnou událost za Vás (klikněte).