Škoda odpovědnosti firmy

Řešení škod patří mezi priority našich klientů

Příklad škody způsobené firmou:             poničené pronajaté lešení

Běžný postup pojišťoven (škoda odpovědnosti firmy):

DSC_0032VY: nahlásíte škodu prostřednictvím telefonu/webu/Vašeho pojišťovacího makléře.

POJIŠŤOVNA: vyžádá si podklady, většinou se jedná o:

  • objednávka klienta (zakázka)
  • faktura za opravu/znovupořízení
  • faktura ostatních nákladů
  • uplatnění náhrady škody po Vaší firmě
  • uznání výše škody z Vaší strany
  • podrobný popis průběhu pojistné události
  • fotodokumentaci (pakliže je neprovedl přímo likvidátor)

 

Vyřídíme pojistnou událost za Vás (klikněte).

Stáhněte si případné vzorové dokumenty k řešení pojistné události.