Povinné ručení

servis

Zákonem předepsané pojištění, které Vás bude chránit v případě škod vzniklých provozem vozidla.Vztahuje se na Vámi způsobené škody a zároveň Vás chrání před neoprávněnými nároky druhých.


V závislosti na výši Vámi zvolených limitů pojistného plnění budete spolehlivě kryti proti škodám a nárokům, které nemůžete předvídat, ale které mohou při provozu a případné havárii nastat. Pojištění je platné nejen v ČR, ale i na území Evropy. Územní platnost povinného ručení je uvedena na zelené kartě.

Povinné ručení je nabízeno většinou pojišťoven a bývá doplněno o různé výhody. Nejčastěji to bývá úrazové pojištění řidiče zdarma, ale nabídka výhod se mění dle aktuální nabídky každé pojišťovny. Navíc má každé pojištění různý rozsah asistenčních služeb zdarma. A právě na rozsah služeb zahrnutých v pojistce byste při výběru pojištění měli brát ohled a neřídit se jen cenou.

U každé pojišťovny se výše pojistného snižuje o bonus daný délkou bezeškodního průběhu pojištění. Udává se počtem měsíců od Vaší poslední nehody. Pokud pojišťovnu změníte, bonus se Vám nevynuluje.

 

Narozdíl od havarijního pojištění, povinné ručení nekryje škody na Vašem vozidle! Pokud máte nové auto, doporučujeme Vám uzavřít obě pojištění. Ušetříte si tak mnoho drahých nepříjemností.

Pojištění vozidel pro občany zajišťujeme individuální smlouvou. Pomůžeme Vám vybrat povinné ručení, které bude pro Vás nejvhodnější.

V případě firemních vozidel je možné využít tzv. rámcových pojistných smluv, kde jsou všechna vozidla pojištěna pod jedním číslem pojistné smlouvy. Vozidla poté obdrží takzvaná „podčísla“ pojistných smluv.

Přečtěte si o havarijním pojištění