Pojištění přerušení provozu

Ti předvídavější z Vás určitě mají/měli sjednáno přerušení provozu. Co to znamená?

Toto pojištění kryje škody za předpokladu, že k němu došlo v důsledku:

  • věcné škody
  • úředního zásahu

Co pojišťovna hradí?

  • zisk z činnosti uvedené v pojistné smlouvě, který by pojištěný dosáhl za dobu přerušení provozu
  • stálé náklady za dobu přerušení provozu, které musel bezpodmínečně vynaložit během přerušení provozu

(není-li ujednáno jinak, je běžné, že doba ručení se stanovuje na 3 měsíce)

Co nás nejvíce ovšem zajímá, jsou výluky a mezi ně patří: (mezi nejčastější patří)

  • omezení nebo přerušení dodávek elektrického proudu, plynu, vody apod., tzn. médií
  • předem plánovaných akcí (např. opravy, rekonstrukce apod.)
  • úřední zásah v souvislosti s porušením právní povinnosti pojištěného
  • úřední zásah zakazující určité služby, výroby
  • škody vzniklé na dokumentaci, finančních prostředcích, cenných předmětech, věci umělecké/historické/sběratelské hodnoty, vzorcích, modelech, prototypech, živých zvířatech, pozemcích a porostech.

Zanechte nám své telefonní číslo nebo email, budeme Vás kontaktovat a poskytneme Vám profesionální servis:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha