Pojištění majetku

majetek

Základní pojistný produkt, který zajistí škody na Vašich nemovitostech a majetku v případě požáru, výbuchu, pádu letadla, záplavy apod. Pečlivým výběrem lze na tomto druhu pojištění ušetřit nemalé finanční prostředky.


V pojištění majetku lze pojistit veškerý evidovaný majetek firmy. Mezi evidovaný majetek patří  budovy, stavby (i plechové haly apod.), stroje zařízení, vybavení provozů, vybavení kanceláří apod., ať ve vlastnictví firmy nebo pořízený prostřednictvím úvěru/leasingu/splátek.

Rozsah rizik :

  • tzv. flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk apod.)
  • živelní pojištění (povodeň, vichřice, pád stromu, tíha sněhu, krupobití, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal)
  • krádež a loupež (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu), vč. odcizení věcí na volném prostranství (např. květníky, sochy, apod.)
  • přerušení provozu
  • stavební a montážní rizika
  • strojní pojištění
  • přerušení provozu
  • odpovědnost za škodu
  • voda z potrubí (únik vody, lom trubky)


Zanechte nám své telefonní číslo nebo email, budeme Vás kontaktovat a poskytneme Vám profesionální servis:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha