Pojištění bankovních záruk

pohledavky

Určeno pro klienty, kteří se zúčastňují výběrových řízení nebo v případě, kdy to vyžaduje odběratel. Jedná se o obdobu bankovních záruk.


Zárukou pojišťovna potvrzuje, že za podmínek uvedených v pojistné smlouvě, v rozsahu a do výše limitu pojistného plnění poskytne věřiteli pojistné plnění, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi věřitelem a pojištěným.

Zanikne-li závazek pojištěného ze smlouvy o dílo, zaniká závazek pojišťovny z pojištění smluvní záruky.

Pojištění bankovních záruk se může sjednat se spoluúčastí, kterou se pojištěný v případě vzniku pojistné události podílí na pojistném plnění. Pokud je v pojistné smlouvě spoluúčast sjednána, potom je zpravidla stanovena procentní výší, popř. fixní částkou. Spoluúčast může být složena na bankovním účtu pojišťovny ve formě peněžního depozita, popř. může být nahrazena bankovní zárukou.

Mezi základní typy nabízených smluvních záruk patří:

  • záruka za akontaci (advanced payment bond)
  • záruka za nabídku (bid bond)
  • záruka za řádné provedení smlouvy (performance bond)
  • záruka za zádržné za provedení práce (retention bond)
  • záruka za zádržné v průběhu záruční doby (maintenance bond)

Zanechte nám své telefonní číslo nebo email, budeme Vás kontaktovat a poskytneme Vám profesionální servis, případně můžete přiložit jakýkoli soubor:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha