Odpovědnost firmy za škodu

o-firmy

Podnikáte-li, máte-li  firmu, jste ve vedení firmy, toto je jedno z hlavních pojištění, kterým má firma zajistit  případné negativní důsledky své činnosti. Při způsobení škody třetím osobám hradí pojišťovna vzniklé škody.


Co pojišťovna uhradí v rámci vzniklých škod:

  • odpovědnost za škodu na věci
  • odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě
  • odpovědnost za následnou finanční škodu
  • odpovědnost za škodu způsobené vadným výrobkem

Vždy jde o škodu, kterou podnikatel způsobil třetí osobě porušením svých povinností jako podnikatele nebo svou provozní činností.Možné je i připojištění finančních škod, škod na věcech převzatých a užívaných, škod na věcech zaměstnanců, které vzniklý při plnění pracovních úkolů apod.


PŘÍKLAD:

Obecná odpovědnost firmy – kryje škody způsobené třetím osobám např. na stavbě u svého klienta (v případě stavební firmy).

Finanční škoda, jak již z názvu vyplývá, představuje škodu, která má povahu škody jež poškozenému způsobuje nehmotnou ztrátu vyjádřenou penězi.

Obecně se používá výklad, že se jedná o škodu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci (např. ušlý zisk, storna poplatky, úhrady za marnou jízdu, úhrady za neuskutečněné nasmlouvané akce, regresní náhrady všeho druhu apod.).

Velké riziko takových škod vzniká u všech poradenských služeb, agentur, spedičních firem, které se zabývají poradenstvím, zprostředkováním obchodu a služeb, ale i ostatních výrobních a servisních firem.

Klasickým případem finančních škod je náhrada ušlého zisku vznikající v souvislosti s překopnutými kabely při zemních pracích.

Finanční škoda často také vzniká při manipulaci se strojem, zařízením apod., pokud se v takovém případě stroj poškodí či zničí a poškozený kromě náhrady za poškození či zničení této věci požaduje i náhradu ušlého zisku za dobu, kdy stroj byl vyřazen z provozu, resp. za nezbytně nutnou dobu, než byl pořízen jiný.


Zanechte nám své telefonní číslo nebo email, budeme Vás kontaktovat a poskytneme Vám profesionální servis:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha