Přepis vozidla a doporučení ČKP

Doporučení při prodeji / koupi vozidla ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Denně se v této souvislosti setkáváme s případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k …

Pojištění GDPR

Pojištění nabízí ochranu v oblastech: správní řízení a sankce dozorových orgánů pochybění zaměstnanců a subdodavatelů selhání IT zabezpečení/techniky Všeobecně lze říci, že pojišťovna hradí pojistné události vzniklé za: neoprávněné nakládání s osobními údaji neoprávněné nakládání s důvěrnými údaji nároky, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí se subdodavateli selhání zabezpečení …

Víte, že …platnost registru smluv od 1.7.2017…a to i pojistky?

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv (včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. JAKÁ SMLOUVA MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA? Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být …