Pojištění GDPR

Pojištění nabízí ochranu v oblastech: správní řízení a sankce dozorových orgánů pochybění zaměstnanců a subdodavatelů selhání IT zabezpečení/techniky Všeobecně lze říci, že pojišťovna hradí pojistné události vzniklé za: neoprávněné nakládání s osobními údaji neoprávněné nakládání s důvěrnými údaji nároky, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí se subdodavateli selhání zabezpečení …

Česká kancelář pojistitelů se vrací …

Od začátku roku byl znovu zaveden příspěvek nepojištěných vozidel do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení. Výjimku budou tvořit situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále …

Víte, že …platnost registru smluv od 1.7.2017…a to i pojistky?

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv (včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. JAKÁ SMLOUVA MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA? Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být …

A je to tu, pojištění „EET“

Na trh přichází nové pojištění od Kooperativy a to pojištění nákladů vynaložených na obranu vůči sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb nebo-li EET. Co Vám pojišťovna zaplatí? Náklady účelně vynaložené na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení Úhradu …