Pojištění GDPR

Pojištění nabízí ochranu v oblastech: správní řízení a sankce dozorových orgánů pochybění zaměstnanců a subdodavatelů selhání IT zabezpečení/techniky Všeobecně lze říci, že pojišťovna hradí pojistné události vzniklé za: neoprávněné nakládání s osobními údaji neoprávněné nakládání s důvěrnými údaji nároky, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí se subdodavateli selhání zabezpečení …

Víte, že …platnost registru smluv od 1.7.2017…a to i pojistky?

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv (včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. JAKÁ SMLOUVA MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA? Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být …

A je to tu, pojištění „EET“

Na trh přichází nové pojištění od Kooperativy a to pojištění nákladů vynaložených na obranu vůči sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb nebo-li EET. Co Vám pojišťovna zaplatí? Náklady účelně vynaložené na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení Úhradu …