Pojištění GDPR

Pojištění nabízí ochranu v oblastech:

  • správní řízení a sankce dozorových orgánů
  • pochybění zaměstnanců a subdodavatelů
  • selhání IT zabezpečení/techniky

Všeobecně lze říci, že pojišťovna hradí pojistné události vzniklé za:

  • neoprávněné nakládání s osobními údaji
  • neoprávněné nakládání s důvěrnými údaji
  • nároky, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí se subdodavateli
  • selhání zabezpečení sítě
  • regulatorní řízení
  • sankce uložené dozorovým orgánem
  • náklady na oznámení