Česká kancelář pojistitelů se vrací …

Od začátku roku byl znovu zaveden příspěvek nepojištěných vozidel do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení. Výjimku budou tvořit situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále také případy jeho odcizení.

ČKP bude příspěvek požadovat po těch, kteří budou mít po 1. lednu registrované vozidlo pro provoz, ale nebudou ho mít pojištěné. Výjimku budou mít auta zapsaná jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená. Výše příspěvku se bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo vozidlo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou podle druhu auta stanoví vyhláškou ministerstvo financí

První výzvy k zaplacení příspěvku do garančního fondu za nepojištěná období v roce 2018 dostanou motoristé v březnu 2018. Netýká se Vás to ?…