Víte, že …platnost registru smluv od 1.7.2017…a to i pojistky?

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv (včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru.

JAKÁ SMLOUVA MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA?

Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být zveřejněna. Povinnými subjekty jsou zejména stát, některé obce, kraje, města nebo jiné právnické osoby, které jsou těmito subjekty zřízeny nebo vlastněny z více než poloviny, a to i prostřednictvím jiných osob. Jde tedy také o některé příspěvkové organizace, s.r.o. nebo třeba akciové společnosti.

Povinným subjektem není nikdy fyzická osoba ani fyzická osoba podnikatel

ZÁSADNÍ DOPAD…

Pro pojišťovny i pro ostatní povinné či nepovinné subjekty je nejzásadnějším dopadem tohoto zákona sankce za neuveřejnění smlouvy, která podléhá režimu uveřejnění. V takovém případě ZRS nemilosrdně počítá s jejím zrušením od počátku (ze zákona) za předpokladu, že nedojde k jejímu uveřejnění ani v dodatečné lhůtě tří měsíců od jejího uzavření. Obavy jednotlivých subjektů narůstají spolu s blížícím se koncem tzv. „zkušebního režimu“ uveřejňování v registru smluv. Plné účinnosti nabude 1. července 2017.

Více informací: Registr smluv