A je to tu, pojištění „EET“

Na trh přichází nové pojištění od Kooperativy a to pojištění nákladů vynaložených na obranu vůči sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb nebo-li EET.

Co Vám pojišťovna zaplatí?

Náklady účelně vynaložené na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení

Úhradu nákladů poskytneme bez ohledu na to, zda byla sankce pojištěnému udělena oprávněně, nebo se mu v průběhu řízení podařilo uložení sankce odvrátit,

Nehradíme z pojištění uloženou sankci, ale výhradně podmínkou sjednání uvedeného pojištění je majetkové pojištění pokladního systému EET,
Bude-li zároveň sjednáno majetkové pojištění dokumentace, poskytneme úhradu nákladů na obranu proti sankci také v případě, kdy k pojistné události došlo na datech zadaných do systému EET,

Podmínky výplaty pojistného plnění:

Pojištění vyplatíme plnění maximálně do limitu 50 000 Kč, a to bez ohledu na skutečnost, v kolika pojistných smlouvách bude úhrada nákladů proti sankci sjednána.