Škody na majetku zaměstnavatele a třetích osob

Neustálé škody na majetku zaměstnavatele nebo škody DSC_0191například na přepravovaném zboží.

Řešení jsou pouze dvě: Škodu uhradí zaměstnanec ze své výplaty (ovšem maximálně do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního příjmu) a přijměte taková opatření směřující k jejich snížení. Druhou možností je samozřejmě pojištění. Mějte pojistné smlouvy takové, které Vám dané škody uhradí. Neplaťte pojištění zbytečně.Obojí umíme …